Bilgilendirme Sayfaları

Gizlilik ve Kullanım

Egricayir.com veya www.egricayir.com internet sayfalarına girdiğinizde, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız:

 

Anılan web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve işbu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı Murat ÇAY’a  (KISACA “EĞRİÇAYIR”a) aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. EĞRİÇAYIR’in önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. EĞRİÇAYIR, EĞRİÇAYIR web sayfalarını bilgisayarınız üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece EĞRİÇAYIR’in yazılı iznine tabidir. EĞRİÇAYIR web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Bu sitenin ve içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. EĞRİÇAYIR web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. EĞRİÇAYIR, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. EĞRİÇAYIR, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. EĞRİÇAYIR, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı EĞRİÇAYIR’e bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, EĞRİÇAYIR, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. EĞRİÇAYIR’in bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu siteler tarafından yaratılan ya da yayımlanan malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. İlaveten, EĞRİÇAYIR dışındaki bir siteye olan link, EĞRİÇAYIR’in o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da EĞRİÇAYIR web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği EĞRİÇAYIR’e sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve EĞRİÇAYIR’in içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

EĞRİÇAYIR, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. EĞRİÇAYIR, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü çıkarabilir.

EĞRİÇAYIR, işbu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye EĞRİÇAYIR’den bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.