Üye Aydınlatma Metni

“ÜYE” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİ

 1.  Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, pazarlama bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi ve işlem güvenliği bilgilerişeklindeki kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eğriçayır Balı/Çaylı Organik Tarım Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


 2. Tanımlar

  Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

  Tedarikçi       : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  İş Ortağı         : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.


 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; mal ve hizmet satış süreçlerininyürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


 4. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz; üyelik sözleşmeniz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanuni yükümlülük gereği fatura bilgilerinizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim iş ortaklarımızla; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.


 5. Kaynak ve Hukuki Sebep

  Kişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.


 6. Başvuru Usul ve Esasları

  İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.egricayir.com/web adresimizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; cayliorganik@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile info@egricayir.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Arpaçbahşiş Mahallesi 326. Sokak No. 7A Erdemli – Mersin adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

En Son İncelediğiniz Ürünler

Organik Arısütü Ampul Kids 1000mg

Organik Arısütü Ampul Kids 1000mg

20 Ampul

%15 İndirim

658 ₺

559,30 ₺

Organik Propolis + Devedikeni Enginar Ampul

Organik Propolis + Devedikeni Enginar Ampul

20 ampul

%15 İndirim

944 ₺

802,40 ₺

Organik Propolis Damla Alkol Bazlı

Organik Propolis Damla Alkol Bazlı

3 x 20ml
Toplam aktivite derecesi 10 - TA10

3'lü Setlerde

AVANTAJLI
FİYAT

212TL/Ad.

%15 İndirim

750 ₺

637,50 ₺

Kestane Balı, Organik Sertifikalı

Kestane Balı, Organik Sertifikalı

450g

%15 İndirim

1.568 ₺

1.332,80 ₺

Tüm Ürünlerde %15 İndirim + Hediye