Facebook Pixel
×
DÜNYANIN EN İYİ BALI APIMONDIA 2019 MONTRÊAL - KANADA

“ Sınırlı üretim ve ailemizden miras arıcılık birikimimizle, 2500 rakımlı Eğriçayır yaylasında arıcılık yapıyoruz. ”

Hakiki Bal Hakkında Bilmemiz Gereken Her Şey

1) Hakiki Bal Nedir?

Arıların, bitkilerden aldıkları nektarı kendi vücutlarında salgıladıkları enzimlerle işlemesi sonucu oluşan yoğun kıvamlı, tatlı besin maddesine bal denir. Kimyasal kalıntı, tarım ilacı, yapay petek, içermeyen arının kendi doğal habitatında işlediği petekle üretmiş olduğu bala ise hakiki bal denir. Hakiki bal ısıl işlem, pastörizasyon gibi endüstriyel işlemlerden geçmeden, besin ve şeker ilavesi yapılmadan üretilir.

Dünyanın En İyi Balı

TA16Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+

Eğriçayır

Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+

850g

410,00 TL

Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+ Ürününü Kovana EkleOrganik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+
TA16Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+

Eğriçayır

Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+

450g

223,00 TL

Organik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+ Ürününü Kovana EkleOrganik Polifloralı(Çok Çiçekli) Bal TA16+

2) Hakiki Bal Nasıl Anlaşılır?

Arılar bitkilerden aldıkları nektarı işlerken içerisine kendi salgıları olan diaztas enzimi ile prolin proteini gibi önemli enzim ve proteinleri karıştırırlar. Bir balın hakiki olup olmadığını anlamanın yolu, laboratuvar analizidir. Laboratuvar sonuçlarında arıdan gelen diastaz ve prolin maddeleri ile nektardan gelen c4 şeker miktarı kontrol edilerek bir sonuca varılmalıdır. Türk gıda kodeksi bal tebliğinde belirlenen miktarlarla laboratuvar sonuçları karşılaştırılmalıdır. Bal tebliğine göre diaztas değeri balda  en az 8, prolin değeri en az 300 ve C4 değeri de en fazla %7 şeklinde olmalıdır. Bu kriterlere uymayan bal sahte bal olarak işlem görür. ‘’Hakiki bal nasıl anlaşılır?’’ sorusuna laboratuvar analizi dışında bir yol göstermek sağlıklı değildir.  

3) Sahte Bal Nedir?

İçeriğinde yapay bal aroması, renklendirici, tatlandırıcı, glikoz, mısır şurubu ve suni petek bulunan bal sahte bal olarak nitelendirilir. 

4) Hakiki Bal Şekerlenir Mi?

Balın şekerlenmesi ya da bir diğer adıyla kristalleşmesi balın doğal bir fiziksel değişim sürecidir. Hakiki balın özelliklerinden biri de kristalleşebilmesidir (şekerlenmesi). Balın içeriğinde yer alan şeker / su oranı kristalleşmeyi etkiler. Nektar oranı yüksek olan ballar daha kolay şekerlenir.  Balın kristalleşmesi 14-15°C arasındaki sıcaklıkla mümkündür. Mevsime bağlı olarak ani ısı değişimlerinin olduğu zamanlarda kristalleşme daha fazladır. 

5) Hakiki Bal Ekşir Mi?

Hakiki bal zamanla ekşiyebilir. Bitkilerin çiçek özlerinde bulunan mayanın bala karışması ve aktif olması ile balın aroma ve lezzeti zamanla değişime uğrayabilir. 

6) Hakiki Balın Rengi ve Fiziksel Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Renk: Hakiki balın rengi genellikle nektar alınan çiçeğin cinsine göre değişir. Açık sarı renkten başlayıp, koyu kırmızıya kadar; sarı, kehribar, kahverengi ve kırmızımsı renklerden oluşur. Koyu renkli ballar içerik bakımından genellikle daha yoğundur. Amino asit, şeker, demir, bakır, manganez miktarları artıkça balın rengi koyulaşır. Viskozite & Kıvam: Viskozite balın akıcılığını, kıvamını ifade eden bir değerdir. Ağır akışkan yapılı bir balın akıcılığı yavaş, viskozite değeri yüksek olur. İyi balın viskozite değeri 2.65-2.91 arasında olmalıdır. 

Nem: Balın nem değeri %18 olmalıdır. 

Yoğunluk: Balın özgül ağırlığı 20 C sıcaklıkta 1.45 g/cm3tür. 

Higroskopik: Bal, higroskopik bir maddedir. Bulunduğu ortamda havanın nemini çekme özelliğine sahiptir. Bal ışığı döndürebilme özelliğine sahiptir. Çiçek balı polarize ışığı sola çevirirken, salgı balı sağa çevirir, baldan anlayan biri bu özelliğinden yararlanarak balın türünü bulabilir.

7) Balın Kalitesini Belirleyen Unsurlar Nelerdir? 

Bir balın kalitesi birden fazla unsura bağlıdır. Bölgenin özellikleri, çevresinde tarım yapılmaması, arıcının arıya antibiyotik vb ilaç vermemesi, glikoz ve mısır şurubu kullanılmaması, peteği arı kolonisinin inşa etmesi, bitki florasının zenginliği, endemik bitki çeşitliliği, rakımın yüksekliği gibi faktörlere bağlıdır.

8) Ham Bal Nedir?

Ham bal, ısıl işlem ve pastörizasyon uygulamalarından geçmemiş balın en doğal ve saf halidir. Herhangi bir ısıl işlem veya endüstriyel uygulama geçirmediğinden içeriğindeki polen ve enzimler korunmuş olur. Ham bal arının üretmiş olduğu olduğu aynı zamanda doğal bal anlamına gelen çiğ baldır.  

9) Krem Bal Nedir? Krem Balın Normal Baldan Farkı Nedir?

Krem bal, çiçek balının kontrollü bir şekilde kristalleşmesi ile ortaya çıkan tereyağı gibi sürülebilir fiziksel özelliğe sahip baldır. Krem balın kimyasal özelliği, besin değeri, kalitesi ve lezzeti diğer çiçek ballarından farklı değildir. Sadece fiziksel olarak farklı bir yapıya sahiptir. Kolay sürülebilir bir kıvamda olmasından dolayı tercih edilir. 

10) Çiçek Balı (Yayla Balı) Nedir? 

İşçi arılarının çiçekli bitkilerin, gövde, yaprak ve çeşitli kısımlarından topladıkları nektarlarla ürettikleri bala çiçek balı denir. Balın kaynağı tek bir çiçek çeşidinden meydana gelebildiği gibi birden fazla türde çiçekten de oluşabilir. Genellikle yüksek rakımlı, çiçek çeşitliliği bol olan yaylarda üretilmesinden dolayı yayla balı olarak da adlandırılmaktadır. 

11) Polifloralı ve Monofloral Bal Nedir? Aralarındaki Fark Nedir?

Balın kaynağı tek çeşit çiçekten meydana geliyorsa bu bal türüne monofloral bal denir. İşçi arılar bazen bal üretimi için topladıkları nektarları tek çeşit çiçekten karşılarlar. Kestane balı, çam balı ve ayçiçek balı bu bala örnektir. Birden fazla çiçek türünden toplanan nektarlarla elde edilen bala ise polifloralı bal denir. Genellikle yüksek rakımlı ve zengin bitki florasına sahip yaylalarda üretilir. Bölgenin bitki çeşitliliğine göre yöresel bal şeklinde veya yayla adıyla özdeşleştirilerek isimlendirilebilir. 

12) Süzme Bal Nedir? Nasıl Elde Edilir?

Petekli balda bulanan sır tabakası ve peteklerin baldan ayrıştırılmasıyla elde edilen saf bala süzme bal denir. Öncelikle bal peteğinin üzerinde bulunan sır tabakası alınır. Daha sonra santrifüj yöntemiyle petekli kısım ayrıştırılır ve süzme işlemi gerçekleştirilir. Süzme işleminden sonra geriye kalan balmumu parçacıkları alınarak berrak görünümlü süzme bal elde edilir. Süzme işlemi yapılırken kimyasal işlem uygulanmadığı için süzme balın doğallığı ve ham yapısı bu durumdan etkilenmez.  

13) Türkiye’de Hangi Bölgelerde Bal Üretimi Yapılıyor?

Ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde bal üretimi yapılabilmektedir. Kaynağı tek bir çiçeğe ait monoflora ballar belirli bölgelerde üretilmektedir. Çoğunlukla Karadeniz bölgesinde kestane balı, Ege bölgesinde çam balı, Trakya’da ayçiçek balı, Akdeniz’de ise narenciye balları monoflora olarak üretilmektedir. Çok çiçekli yayla balları ise çoğunlukla İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bitki florasının zengin olduğu ve iklimin elverişli olduğu tüm bölgelerde üretilir. . 

14) Çiçek Balı (Yayla Balı) ile Çam Balı Arasındaki Fark Nedir?

Çiçek balı, işçi arılar tarafından çiçekli bitkilerden toplanan nektarlarla oluşturulur. Çam balı ise bir salgı balı olup, asıl kaynağı orman ağaçlarından salgılanan nektarlar sonucu oluşur. 

15) Balmumu Nedir?

İşçi arılar üretilen balın depolanması ve olgunlaşması için altıgen yapılı petek gözleri inşa ederler. Bu petek gözlerini inşa etmek için karın halkalarında bulunan salgı bezlerinden salgılanan maddeyi kullanırlar. Yumuşak ve sarı renkli olan bu maddeye balmumu denir. 16) Temel Petek Nedir? Süzülen baldan ayrılan petek kalıntıları eritilerek tekrar balmumuna dönüştürülür. Külçe haline gelen balmumları,  fabrikada temel petek makinelerinde altıgen gözlü kalıplarda temel petek haline gelir. Temel petek işçi arıların iş yükünü azaltmak bal verimliliğini arttırmak için kullanılır. 

17) Karakovan Balı Nedir?

Doğal kütük kovanlarda karanlıkta tutularak üretilen ve temel petek kullanmadan arının kendi yaptığı petek ile oluşan bala karakovan bal denir. Bal oluşurken kovanın karanlık olması gerekir bu yüzden kovanın kapağı hiç açılmaz. Balın olgunlaşması için yaklaşık olarak altı ay beklenir. Karakovan balının üretimi zordur ve sınırlı miktarlarda mahsül elde edilir. Karakovan balı petek gözlerini dolduran sırla kaplı olup bütün halinde satılır. İçerisinde temel petek bulunmayan %100 ‘nü arıların yaptığı petek ballar, Türk gıda kodeksi bal tebliğine göre karakovan petek balı olarak isimlendirilir.  

18) Petek Bal ile Süzme Bal Arasındaki Fark Nedir?

Peteğinden arındırılmış bal süzme bal halini alır. Bal süzülürken yapsında bulunan polen ve enzim bileşenleri de petekle birlikte ayrışır. Petekli ballar, süzeme ballara göre polen ve enzim bakımından daha zengin yapıya sahiptir. 

19) Hakiki Balın Saklama Koşulları Nasıldır? Raf Ömrü Ne Kadardır?

Bal, güneş ışığından korunarak, 25°C’nin altında ve kapalı şekilde muhafaza edilmelidir. Üretim tarihinden itibaren de 3 yıl içinde tüketilmelidir. 

20) Balı Kimler Tüketemez?
 

Arı ürünlerine alerjisi olan kişiler ve 1 yaşından küçük çocuklar bal tüketmemelidir. Şeker hastaları veya herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı olanların doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir.

Ürünleri detaylı incelemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

TA12Organik Çiçek Balı TA12+

Şahbaz Çaylı

Organik Çiçek Balı TA12+

850g

252,00 TL

Organik Çiçek Balı TA12+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çiçek Balı TA12+
TA12Organik Çiçek Balı TA12+

Şahbaz Çaylı

Organik Çiçek Balı TA12+

450g

137,00 TL

Organik Çiçek Balı TA12+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çiçek Balı TA12+
TA12Organik Çiçek Balı TA12+

Şahbaz Çaylı

Organik Çiçek Balı TA12+

420g

130,00 TL

Organik Çiçek Balı TA12+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çiçek Balı TA12+
TA12Organik Çiçek Balı TA12+

Şahbaz Çaylı

Organik Çiçek Balı TA12+

290g

94,00 TL

Organik Çiçek Balı TA12+
TA12Organik Çiçek Balı TA12+

Şahbaz Çaylı

Organik Çiçek Balı TA12+

225g

72,00 TL

Organik Çiçek Balı TA12+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çiçek Balı TA12+
Kestane Balı, Organik Sertifikalı

Şahbaz Çaylı

Kestane Balı, Organik Sertifikalı

1.200,00 TL

Kestane Balı, Organik Sertifikalı
Kestane Balı, Organik Sertifikalı

Şahbaz Çaylı

Kestane Balı, Organik Sertifikalı

450g

670,00 TL

Kestane Balı, Organik Sertifikalı Ürününü Kovana EkleKestane Balı, Organik Sertifikalı
Kestane Balı, Organik Sertifikalı

Şahbaz Çaylı

Kestane Balı, Organik Sertifikalı

225g

350,00 TL

Kestane Balı, Organik Sertifikalı Ürününü Kovana EkleKestane Balı, Organik Sertifikalı
Organik Keçiboynuzu Balı

Eğriçayır

Organik Keçiboynuzu Balı

850g

403,00 TL

Organik Keçiboynuzu Balı Ürününü Kovana EkleOrganik Keçiboynuzu Balı
Organik Keçiboynuzu Balı

Eğriçayır

Organik Keçiboynuzu Balı

450g

223,00 TL

Organik Keçiboynuzu Balı Ürününü Kovana EkleOrganik Keçiboynuzu Balı
Organik Keçiboynuzu Balı

Eğriçayır

Organik Keçiboynuzu Balı

225g

122,00 TL

Organik Keçiboynuzu Balı Ürününü Kovana EkleOrganik Keçiboynuzu Balı
Organik Oğul Balı

Eğriçayır

Organik Oğul Balı

450g

936,00 TL

Organik Oğul Balı Ürününü Kovana EkleOrganik Oğul Balı
TA15Organik Çam Balı TA15+

Şahbaz Çaylı

Organik Çam Balı TA15+

330,00 TL

Organik Çam Balı TA15+
TA15Organik Çam Balı TA15+

Şahbaz Çaylı

Organik Çam Balı TA15+

450g

185,00 TL

Organik Çam Balı TA15+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çam Balı TA15+
TA15Organik Çam Balı TA15+

Şahbaz Çaylı

Organik Çam Balı TA15+

420g

175,00 TL

Organik Çam Balı TA15+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çam Balı TA15+
TA15Organik Çam Balı TA15+

Şahbaz Çaylı

Organik Çam Balı TA15+

290g

125,00 TL

Organik Çam Balı TA15+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çam Balı TA15+
TA15Organik Çam Balı TA15+

Şahbaz Çaylı

Organik Çam Balı TA15+

225g

100,00 TL

Organik Çam Balı TA15+ Ürününü Kovana EkleOrganik Çam Balı TA15+
TA17Organik Sedir Balı TA17+

Eğriçayır

Organik Sedir Balı TA17+

850g

360,00 TL

Organik Sedir Balı TA17+ Ürününü Kovana EkleOrganik Sedir Balı TA17+
TA17Organik Sedir Balı TA17+

Eğriçayır

Organik Sedir Balı TA17+

450g

198,00 TL

Organik Sedir Balı TA17+ Ürününü Kovana EkleOrganik Sedir Balı TA17+
TA17Organik Sedir Balı TA17+

Eğriçayır

Organik Sedir Balı TA17+

225g

108,00 TL

Organik Sedir Balı TA17+ Ürününü Kovana EkleOrganik Sedir Balı TA17+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

1.1kg

535,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

1.1kg (Ahşap)

565,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

500 gr

250,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

400g

210,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

2 x 400g

420 TL  378,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

3 x 400g

630 TL  535,50 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)

Eğriçayır

Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)

500g

155,00 TL

Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan) Ürününü Kovana EkleOrganik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)
Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)

Eğriçayır

Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)

400g

125,00 TL

Organik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan) Ürününü Kovana EkleOrganik Petek Bal 1200m (İç Anadolu dan)

En Son İncelediğiniz Ürünler

Organik Kuru Polen

Eğriçayır

Organik Kuru Polen

200 gr

101,00 TL

Organik Kuru Polen Ürününü Kovana EkleOrganik Kuru Polen
Soğuk Sıkım - Kategori
Organik Keçiboynuzu Pekmezi

Eğriçayır

Organik Keçiboynuzu Pekmezi

800g

137,00 TL

Organik Keçiboynuzu Pekmezi Ürününü Kovana EkleOrganik Keçiboynuzu Pekmezi
Organik Arı Sütü

Eğriçayır

Organik Arı Sütü

30g

403,00 TL

Organik Arı Sütü Ürününü Kovana EkleOrganik Arı Sütü
Organik Propolis Damla Su Bazlı

Eğriçayır

Organik Propolis Damla Su Bazlı

2 x 20ml

196 TL  176,40 TL

Organik Propolis Damla Su Bazlı Ürününü Kovana EkleOrganik Propolis Damla Su Bazlı
Nane Uçucu Yağı

Eğriçayır

Nane Uçucu Yağı

10 ml

94,00 TL

Nane Uçucu Yağı Ürününü Kovana EkleNane Uçucu Yağı
Lavanta Uçucu Yağı

Eğriçayır

Lavanta Uçucu Yağı

10 ml

94,00 TL

Lavanta Uçucu Yağı Ürününü Kovana EkleLavanta Uçucu Yağı
TA16Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

Eğriçayır

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+

2 x 1.1kg (Ahşap)

1.130 TL  1.017,00 TL

Karakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+ Ürününü Kovana EkleKarakovan Petek Bal, Organik Sertifikalı TA16+
Lavantalı + Ballı Sabun

Apifarm

Lavantalı + Ballı Sabun

120g

72,00 TL

Lavantalı + Ballı Sabun Ürününü Kovana EkleLavantalı + Ballı Sabun
Organik Bio Dudak Lip Stick

Eğriçayır

Organik Bio Dudak Lip Stick

5.2g

72,00 TL

Organik Bio Dudak Lip Stick Ürününü Kovana EkleOrganik Bio Dudak Lip Stick
Organik Meşe Balı

Eğriçayır

Organik Meşe Balı

300g

137,00 TL

Organik Meşe Balı Ürününü Kovana EkleOrganik Meşe Balı
700 TL ve Üzeri Siparişinize 400g Organik Karakovan Petek Bal Hediye!
SİZE ÖZEL
30 DAKİKA GEÇERLİ
%20
İNDİRİM KAZANDINIZ
ALIŞVERİŞ KODU :
* 1800 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerlidir.
* Alışveriş kodunuz indirimli ürünlerde geçerli değildir.
* Alışveriş kodunuz hediye ürün kampanyalarında geçerlidir.
* Alışveriş kodunuz sitemizdeki diğer kampanyalar ile birleştirilemez.